Gặp nhau ở Hà nội 16/1/2014

Gặp nhau nhân ngày cuối năm ở Hà nôi, với sự góp mặt khá đông đủ: Phương, Hoài, Thanh, Huyền, Hà, Giang, Kiên, Dũng, Bình, Hải (Trưng), Vinh, Mai,

This entry was posted in Ăn chơi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *