Kỷ niệm 20 năm ra trường

Lớp 12a2 dự kiến tổ chức lễ kỷ niệm và gặp mặt lớp cùng các thày cô giáo trong 02 ngày 28 và 29/4/2012

Địa điểm tổ chức: Tp Hạ long hoặc đảo Quan Lạn, Vân Đồn

Thông tin cụ thể về chương trình sẽ được thông báo sớm nhất

This entry was posted in Họp lớp, Thông báo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *